Bruksområder

Hvordan bruke stein

Du trenger stein som egner seg til jobben som skal utføres. Stein er det viktigste byggeråstoffet for oppbygging av veier, betongkonstruksjoner og tomteopparbeidelse, samt forskjønning av hager og gårdsplasser.

Hvorfor brukes knust stein?

Knust stein, som singel og pukk, er kvalitetsvarer som egner seg til mange formål. Det er bestandig, rimelig og lett tilgjengelig.

Hvor brukes knust stein?

Singel og pukk brukes til bygging av vei, tomteopparbeidelse og betongkonstruksjoner.

Hvor lønner det seg å bruke grus?

Grus er knust stein som finnes i forskjellige størrelser. Større stein, gjerne kalt pukk, egner seg til grovere formål. Mindre stein, gjerne kalt singel, egner seg som topplag. Vi anbefaler ca. 5 cm tykt lag av singel som topplag i gårdsplassen.