Et historisk produkt for en ny tid

Det er ikke lenger nok å levere kun subbus, singel, pukk og kult til veier, bygg og anlegg, eller tilslag til betong- og asfaltindustrien. Vi må levere produkter av en kvalitet tilpasset de nye klimatiske utfordringene. For å vite at vi til enhver tid leverer masser og tilslag av rett kvalitet, tar vi jevnlige prøver av råstoffet. Flisighetsindeks, siktekurve og densitet er viktige parametre. I tillegg måler vi slitestyrke og knuslighet.

Som proffkunde hos oss kan du benytte deg av vårt webbaserte rapporteringssystem. Logg deg inn her.

Ønsker du å bli bruker, ta kontakt med kundesenteret på tlf. 69247800 eller send en mail til post@skolt.no.

Mottak av masser

Vårt Massedeponi på Råde tar i mot rene overskuddsmasser som:

  • Rene gravemasser
  • Rene bløte masser
  • Masser med uønskede arter
Les mer om mottak av masser

Knuste steinprodukter til bygg og anlegg

Skolt Pukkverk produserer en rekke fraksjoner og produkter til forskjellige formål. Ta kontakt dersom du har spørsmål vedr. produktkvalitet, CE-dokumentasjon og ytelseserklæringer.

Jernbaneballast

Jernbaneballast er et produkt som er sertifisert i henhold til Tilslag for Jernbaneballast NS-EN 13450. Vi blir årlig kontrollert av godkjent sertifiseringsorgan. Jernbaneballast leveres for tiden fra Vestby Pukkverk.

Asfalttilslag

Asfalttilslag er sertifisert etter standarden "Tilslag for  bituminøse masser og overflatebehandlinger for veger, flyplasser og andre trafikkarealer i henhold til NS_EN13043". Vi blir årlig kontrollert av godkjent sertifiseringsorgan. 

Betongtilslag

Betongtilslag produseres og sertifiseres etter standarden "Tilslag for betong NS-EN 12620". Skolt Pukkverk produserer og leverer betongtilslag fra knust fjell fra Moss Pukkverk og Råde Pukkverk.