Et historisk produkt for en ny tid

Det er ikke lenger nok å levere kun subbus, singel, pukk og kult til veier, bygg og anlegg, eller tilslag til betong- og asfaltindustrien. Vi må levere produkter av en kvalitet tilpasset de nye klimatiske utfordringene.

For å vite at vi til enhver tid leverer masser og tilslag av rett kvalitet, tar vi jevnlige prøver av råstoffet. Flisighetsindeks, siktekurve og densitet er viktige parametre. I tillegg måler vi slitestyrke og knuslighet.