Produkter

Nyhet

Hagesingel hvit

Hagesingel hvit

Hvit hagesingel for innkjørsel, gangvei, blomsterbed. Frisker opp med sin lyse farge. Hvit singel har vi tilgjengelig fra Skolt Pukkverk, Moss.

1 433 kr/tonn
inkl. mva. + levering

Hagesingel finest kornet

Hagesingel finest kornet

Finkornet, drenerende singel. 

298 kr/tonn
inkl. mva. + levering

Singel finkornet

Singel finkornet

Anvendelig singel til dreneringsprosjekter.

284 kr/tonn
inkl. mva. + levering

Hagesingel 8-12

Hagesingel 8-12

Hagesingel for innkjørsel, gårdsplass, biloppstillingsplass og gangvei.

295 kr/tonn
inkl. mva. + levering

Hagesingel 8-16

Hagesingel 8-16

Hagesingel for innkjørsel, gårdsplass, biloppstillingsplass og gangvei.

290 kr/tonn
inkl. mva. + levering

Hagesingel 4-16

Hagesingel 4-16

Hagesingel for innkjørsel, gårdsplass, biloppstillingsplass og gangvei. Dette er singelen som Sylvia har benyttet i sin hage i inspirasjonsartikkelen på siden her. Finnes kun ved Råde Pukkverk og leveres kun med tippbil.

209 kr/tonn
inkl. mva. + levering

Plantejord

Plantejord

Ferdigharpet plenjord (kompostjord). Jord har vi tilgjengelig fra Skolt Miljøpark, Solli.

215 kr/tonn
inkl. mva. + levering

Harpet kompost

Harpet kompost

Harpet kompost, kvernet hageavfall. Kompost har vi tilgjengelig fra Skolt Miljøpark, Solli.

213 kr/tonn
inkl. mva. + levering

Natursingel

Natursingel

Natursingel til hageganger, stier og dekor i krukker og blomsterbed. Natursingel har vi tilgjengelig fra Skolt Miljøpark, Solli.

408 kr/tonn
inkl. mva. + levering

Naturstein

Naturstein

Vakker, naturslipt stein som gjenspeiler naturen rundt seg. Dekorativ og drenerende. Naturstein har vi tilgjengelig fra Skolt Miljøpark, Solli.

344 kr/tonn
inkl. mva. + levering

Naturstein større

Naturstein større

Naturstein passer særskilt godt som dekorstein. Den er perfekt langs med hekken, som kantstein til blomsterbed eller rett og slett der du vil lage en dekorativ installasjon. Naturstein har vi tilgjengelig fra Skolt Miljøpark, Solli.

345 kr/tonn
inkl. mva. + levering

Pukk fin

Pukk fin

Drenerende pukk til drensrør, rundt bygninger og bak støttemurer. 

204 kr/tonn
inkl. mva. + levering

Pukk

Pukk

Drenerende pukk til drensrør, rundt bygninger og bak støttemurer. Passer også godt under terrasse.

245 kr/tonn
inkl. mva. + levering

Pukk grov

Pukk grov

Drenerende pukk til bærelag og oppfylling.

236 kr/tonn
inkl. mva. + levering

Støpesand

Støpesand

Støpesand til sement.

421 kr/tonn
inkl. mva. + levering

Pussesand

Pussesand

Pussesand til finere betongarbeider og pussing. Pussesand har vi tilgjengelig fra Skolt pukkverk i Moss og Vestby.

473 kr/tonn
inkl. mva. + levering

Sandkasse-sand

Sandkasse-sand

Sandkassesand har samme kornstørrelse som pussesand og egner seg godt til bygging av sandslott! Sandkassesand har vi tilgjengelig fra Skolt pukkverk Moss og Vestby samt Skolt Miljøpark, Solli.

473 kr/tonn
inkl. mva. + levering

Maskinkult

Maskinkult

Maskinkult - knust sprengstein.

161 kr/tonn
inkl. mva. + levering

Maskinkult grov

Maskinkult grov

Maskinkult - knust sprengstein

249 kr/tonn
inkl. mva. + levering

Stensand ekstra fin

Stensand ekstra fin

Fin stensand er godt egnet som jordforbedrer. Den benyttes også til legging av kabler i bakken.

136 kr/tonn
inkl. mva. + levering

Stensand fin

Stensand fin

Fin stensand er velegnet som jordforbedrer og ved legging av kabler i bakken.

175 kr/tonn
inkl. mva. + levering

Stensand grov

Stensand grov

Finkornet knust sten, for underlag til belegningssten eller toppsjikt på hyttestien.

288 kr/tonn
inkl. mva. + levering

Subbus fin

Subbus fin

Subbus kan brukes til reparasjon av grusveier og hytteveier og til oppretting av uteareal og gårdsplasser.

221 kr/tonn
inkl. mva. + levering

Subbus grov

Subbus grov

Subbus 0-63 kan brukes til reparasjon av traktorveier, og som oppfyllingsmasse.

229 kr/tonn
inkl. mva. + levering

Knust asfalt

Knust asfalt

Knust asfalt med tjærestoff som topplag på skogsvei, hyttevei og biloppstillingsplasser. Knust asfalt har vi nå ved Skolt Miljøpark, Solli og Sarpsborg Pukkverk.

240 kr/tonn
inkl. mva. + levering