Produkter

Nyhet

Hagesingel hvit

Hagesingel hvit

Hvit hagesingel for innkjørsel, gangvei, blomsterbed. Frisker opp med sin lyse farge. Hvit singel har vi tilgjengelig fra Skolt Pukkverk, Moss.

1 504 kr/tonn
inkl. mva. + levering

Hagesingel finest kornet

Hagesingel finest kornet

Finkornet, drenerende singel. 

313 kr/tonn
inkl. mva. + levering

Singel finkornet

Singel finkornet

Anvendelig singel til dreneringsprosjekter.

298 kr/tonn
inkl. mva. + levering

Hagesingel 8-12

Hagesingel 8-12

Hagesingel for innkjørsel, gårdsplass, biloppstillingsplass og gangvei.

310 kr/tonn
inkl. mva. + levering

Hagesingel 8-16

Hagesingel 8-16

Hagesingel for innkjørsel, gårdsplass, biloppstillingsplass og gangvei.

305 kr/tonn
inkl. mva. + levering

Hagesingel 4-16

Hagesingel 4-16

Hagesingel for innkjørsel, gårdsplass, biloppstillingsplass og gangvei. Dette er singelen som Sylvia har benyttet i sin hage i inspirasjonsartikkelen på siden her. Finnes kun ved Råde Pukkverk.

219 kr/tonn
inkl. mva. + levering

Natursingel

Natursingel

Natursingel til hageganger, stier og dekor i krukker og blomsterbed. Natursingel har vi tilgjengelig fra Skolt Miljøpark, Solli.

428 kr/tonn
inkl. mva. + levering

Naturstein

Naturstein

Vakker, naturslipt stein som gjenspeiler naturen rundt seg. Dekorativ og drenerende. Naturstein har vi tilgjengelig fra Skolt Miljøpark, Solli.

361 kr/tonn
inkl. mva. + levering

Pukk fin

Pukk fin

Drenerende pukk til drensrør, rundt bygninger og bak støttemurer. 8-20 til 12-20mm

214 kr/tonn
inkl. mva. + levering

Pukk

Pukk

Drenerende pukk til drensrør, rundt bygninger og bak støttemurer. Passer også godt under terrasse. 

258 kr/tonn
inkl. mva. + levering

Pukk grov

Pukk grov

Drenerende pukk til bærelag og oppfylling.

248 kr/tonn
inkl. mva. + levering

Støpesand

Støpesand

Støpesand til sement.

443 kr/tonn
inkl. mva. + levering

Pussesand

Pussesand

Pussesand til finere betongarbeider og pussing. Pussesand har vi tilgjengelig fra Skolt pukkverk i Moss og Vestby.

496 kr/tonn
inkl. mva. + levering

Sandkasse-sand

Sandkasse-sand

Sandkassesand har samme kornstørrelse som pussesand og egner seg godt til bygging av sandslott! Sandkassesand har vi tilgjengelig fra Skolt pukkverk Moss og Vestby samt Skolt Miljøpark, Solli.

496 kr/tonn
inkl. mva. + levering

Maskinkult

Maskinkult

Maskinkult - knust sprengstein.

169 kr/tonn
inkl. mva. + levering

Maskinkult grov

Maskinkult grov

Maskinkult - knust sprengstein

195 kr/tonn
inkl. mva. + levering

Stensand ekstra fin

Stensand ekstra fin

Fin stensand er godt egnet som jordforbedrer. Den benyttes også til legging av kabler i bakken.

143 kr/tonn
inkl. mva. + levering

Stensand fin

Stensand fin

Fin stensand er velegnet som jordforbedrer og ved legging av kabler i bakken.

145 kr/tonn
inkl. mva. + levering

Stensand grov

Stensand grov

Finkornet knust sten, for underlag til belegningssten eller toppsjikt på hyttestien.

166 kr/tonn
inkl. mva. + levering

Subbus fin

Subbus fin

Subbus kan brukes til reparasjon av grusveier og hytteveier og til oppretting av uteareal og gårdsplasser.

195 kr/tonn
inkl. mva. + levering

Subbus grov

Subbus grov

Subbus 0-63 kan brukes til reparasjon av traktorveier, og som oppfyllingsmasse.

228 kr/tonn
inkl. mva. + levering

Knust asfalt

Knust asfalt

Knust asfalt med tjærestoff som topplag på skogsvei, hyttevei og biloppstillingsplasser. Knust asfalt har vi nå ved Vestby Pukkverk.

240 kr/tonn
inkl. mva. + levering