Produkter

Nyhet

Hagesingel hvit

Hagesingel hvit

Hvit hagesingel for innkjørsel, gangvei, blomsterbed. Frisker opp med sin lyse farge. Hvit singel har vi tilgjengelig fra Skolt Pukkverk, Moss.

1 529 kr/tonn
inkl. mva. + levering

Hagesingel finest kornet - strøsingel

Hagesingel finest kornet - strøsingel

Finkornet, drenerende singel. 

330 kr/tonn
inkl. mva. + levering

Singel finkornet - strøsingel

Singel finkornet - strøsingel

Anvendelig singel til dreneringsprosjekter, og som strøsingel om vinteren.

314 kr/tonn
inkl. mva. + levering

Hagesingel 8-12

Hagesingel 8-12

Hagesingel for innkjørsel, gårdsplass, biloppstillingsplass og gangvei. Singel 8-12mm har vi tilgjengelig fra Moss Pukkverk. I de fleste andre avdelinger lages 8-16mm. Fargen er hovedsakelig mørk grå, mengde hvit stein som kommer med varierer etter hvor i bruddet singelen kommer fra.

335 kr/tonn
inkl. mva. + levering

Hagesingel 8-16

Hagesingel 8-16

Hagesingel for innkjørsel, gårdsplass, biloppstillingsplass og gangvei.

330 kr/tonn
inkl. mva. + levering

Hagesingel 4-16

Hagesingel 4-16

Hagesingel for innkjørsel, gårdsplass, biloppstillingsplass og gangvei. Finnes kun ved Råde Pukkverk. NB 4-16 opplever vi litt stor i størrelsen om dagen. Fjellet som knuses nå i Råde er også mørkere enn det har vært.

244 kr/tonn
inkl. mva. + levering

Plantejord

Plantejord

Ferdigharpet plenjord (kompostjord). Jord har vi nå tilgjengelig fra Aasekjær Miljøpark i Halden og Sarpsborg Pukkverk.

240 kr/tonn
inkl. mva. + levering

Natursingel

Natursingel

Natursingel til hageganger, stier og dekor i krukker og blomsterbed. Natursingel har vi tilgjengelig fra Skolt Miljøpark, Solli og Aasekjær i Halden.

453 kr/tonn
inkl. mva. + levering

Naturstein

Naturstein

Vakker, naturslipt stein som gjenspeiler naturen rundt seg. Dekorativ og drenerende. Naturstein har vi tilgjengelig fra Skolt Miljøpark, Solli og Aasekjær i Halden.

386 kr/tonn
inkl. mva. + levering

Naturstein større

Naturstein større

Naturstein passer godt som dekorstein. Den er perfekt langs med hekken, som kantstein til blomsterbed, eller rett og slett der du vil lage en dekorativ installasjon. De største steinene, som er ca 20cm Ø bør hånd stables. Naturstein større har vi tilgjengelig fra Skolt Miljøpark, Solli.

386 kr/tonn
inkl. mva. + levering

Pukk

Pukk

Drenerende pukk til drensrør, rundt bygninger og bak støttemurer. Passer også godt under terrasse. 

283 kr/tonn
inkl. mva. + levering

Pukk grov

Pukk grov

Drenerende pukk til bærelag og oppfylling.

273 kr/tonn
inkl. mva. + levering

Pukk fin

Pukk fin

Drenerende pukk til drensrør, rundt bygninger og bak støttemurer. 8-20 til 12-20mm

239 kr/tonn
inkl. mva. + levering

Sandkasse-sand

Sandkasse-sand

Sandkassesand har samme kornstørrelse som pussesand og egner seg godt til bygging av sandslott! Sandkassesand har vi tilgjengelig fra Skolt pukkverk Moss og Vestby.

521 kr/tonn
inkl. mva. + levering

Støpesand

Støpesand

Støpesand til sement.

468 kr/tonn
inkl. mva. + levering

Pussesand

Pussesand

Pussesand til finere betongarbeider og pussing. Pussesand har vi tilgjengelig fra Skolt pukkverk i Moss og Vestby.

521 kr/tonn
inkl. mva. + levering

Maskinkult

Maskinkult

Maskinkult - knust sprengstein.

186 kr/tonn
inkl. mva. + levering

Maskinkult grov

Maskinkult grov

Maskinkult - knust sprengstein

203 kr/tonn
inkl. mva. + levering

Stensand ekstra fin

Stensand ekstra fin

Fin stensand er godt egnet som jordforbedrer. Den benyttes også til legging av kabler i bakken.

143 kr/tonn
inkl. mva. + levering

Stensand fin

Stensand fin

Fin stensand er velegnet som jordforbedrer og ved legging av kabler i bakken.

153 kr/tonn
inkl. mva. + levering

Stensand grov

Stensand grov

Finkornet knust sten, for underlag til belegningssten eller toppsjikt på hyttestien.

175 kr/tonn
inkl. mva. + levering

Subbus grov

Subbus grov

Subbus 0-63 kan brukes til reparasjon av traktorveier, og som oppfyllingsmasse.

253 kr/tonn
inkl. mva. + levering

Subbus fin

Subbus fin

Subbus kan brukes til reparasjon av grusveier og hytteveier og til oppretting av uteareal og gårdsplasser.

220 kr/tonn
inkl. mva. + levering

Knust asfalt

Knust asfalt

Knust asfalt med tjærestoff som topplag på skogsvei, hyttevei og biloppstillingsplasser. Knust asfalt har vi nå ved Vestby Pukkverk og Skolt Miljøpark, Solli

255 kr/tonn
inkl. mva. + levering