Produkter

Nyhet

Hagesingel hvit

Hagesingel hvit

Hvit hagesingel for innkjørsel, gangvei, blomsterbed. Frisker opp med sin lyse farge. Hvit singel har vi tilgjengelig fra Skolt Pukkverk, Moss.

1 291 kr/tonn
inkl. mva.

Hagesingel finest kornet

Hagesingel finest kornet

Finkornet, drenerende singel. 

269 kr/tonn
inkl. mva.

Singel finkornet

Singel finkornet

Anvendelig singel til dreneringsprosjekter.

256 kr/tonn
inkl. mva.

Hagesingel 8-12

Hagesingel 8-12

Hagesingel for innkjørsel, gårdsplass, biloppstillingsplass og gangvei.

266 kr/tonn
inkl. mva.

Hagesingel 8-16

Hagesingel 8-16

Hagesingel for innkjørsel, gårdsplass, biloppstillingsplass og gangvei.

261 kr/tonn
inkl. mva.

Hagesingel 4-16

Hagesingel 4-16

Hagesingel for innkjørsel, gårdsplass, biloppstillingsplass og gangvei. Dette er singelen som Sylvia har benyttet i sin hage i inspirasjonsartikkelen på siden her. Finnes kun ved Råde Pukkverk og leveres kun med tippbil.

189 kr/tonn
inkl. mva.

Plantejord

Plantejord

Ferdigharpet plenjord (kompostjord). Jord har vi tilgjengelig fra Skolt Miljøpark, Solli.

194 kr/tonn
inkl. mva.

Harpet kompost

Harpet kompost

Harpet kompost, kvernet hageavfall. Kompost har vi tilgjengelig fra Skolt Miljøpark, Solli.

191 kr/tonn
inkl. mva.

Natursingel

Natursingel

Natursingel til hageganger, stier og dekor i krukker og blomsterbed. Natursingel har vi tilgjengelig fra Skolt Miljøpark, Solli.

368 kr/tonn
inkl. mva.

Naturstein

Naturstein

Vakker, naturslipt stein som gjenspeiler naturen rundt seg. Dekorativ og drenerende. Naturstein har vi tilgjengelig fra Skolt Miljøpark, Solli.

310 kr/tonn
inkl. mva.

Naturstein større

Naturstein større

Naturstein passer særskilt godt som dekorstein. Den er perfekt langs med hekken, som kantstein til blomsterbed eller rett og slett der du vil lage en dekorativ installasjon. Naturstein har vi tilgjengelig fra Skolt Miljøpark, Solli.

310 kr/tonn
inkl. mva.

Pukk fin

Pukk fin

Drenerende pukk til drensrør, rundt bygninger og bak støttemurer. 

193 kr/tonn
inkl. mva.

Pukk

Pukk

Drenerende pukk til drensrør, rundt bygninger og bak støttemurer. Passer også godt under terrasse.

221 kr/tonn
inkl. mva.

Pukk grov

Pukk grov

Drenerende pukk til bærelag og oppfylling.

213 kr/tonn
inkl. mva.

Støpesand

Støpesand

Støpesand til sement.

380 kr/tonn
inkl. mva.

Pussesand

Pussesand

Pussesand til finere betongarbeider og pussing. Pussesand har vi tilgjengelig fra Skolt pukkverk i Moss og Vestby.

421 kr/tonn
inkl. mva.

Sandkasse-sand

Sandkasse-sand

Sandkassesand har samme kornstørrelse som pussesand og egner seg godt til bygging av sandslott! Sandkassesand har vi tilgjengelig fra Skolt pukkverk Moss og Vestby samt Skolt Miljøpark, Solli.

421 kr/tonn
inkl. mva.

Maskinkult

Maskinkult

Maskinkult - knust sprengstein.

161 kr/tonn
inkl. mva.

Maskinkult grov

Maskinkult grov

Maskinkult - knust sprengstein

168 kr/tonn
inkl. mva.

Stensand ekstra fin

Stensand ekstra fin

Fin stensand er godt egnet som jordforbedrer. Den benyttes også til legging av kabler i bakken.

123 kr/tonn
inkl. mva.

Stensand fin

Stensand fin

Fin stensand er velegnet som jordforbedrer og ved legging av kabler i bakken.

131 kr/tonn
inkl. mva.

Stensand grov

Stensand grov

Finkornet knust sten, for underlag til belegningssten eller toppsjikt på hyttestien.

150 kr/tonn
inkl. mva.

Subbus fin

Subbus fin

Subbus kan brukes til reparasjon av grusveier og hytteveier og til oppretting av uteareal og gårdsplasser.

168 kr/tonn
inkl. mva.

Subbus grov

Subbus grov

Subbus 0-63 kan brukes til reparasjon av traktorveier, og som oppfyllingsmasse.

195 kr/tonn
inkl. mva.