Fakta om grus, singel, pukk og stein

Hva er singel?

Singel er stein som har stort bruksområde. Singel finnes i flere størrelser og egner seg både til lavere lag og topplag. Grøftesingel kan brukes til drenering, og singel av større størrelser passer til opparbeidelse av gårdsplass og parkering. Singel i gårdsplassen er renslig, rimelig og miljøvennlig. Gjennomsnittsstørrelse ca. 1 - 20 mm.

Hva er egentlig grus?

Benevnelsene grus, singel og subbus går ofte om hverandre. Hva man kaller barnet, er ikke viktig. Det viktige er at du får det materialet som egner seg til jobben du skal utføre. Grus er stein som har stort bruksområde. Grus finnes i flere størrelser og egner seg både til lavere lag og topplag. Grus kan brukes til drenering, og grus av større størrelser passer til opparbeidelse av gårdsplass og parkering. Betegnelsene grus og singel går om hverandre.

Hva er pukk?

Pukk er knust stein som ikke inneholder finstoff (stenmel). Den har et stort bruksområde og har gjerne større størrelse enn singel. Pukk finnes i flere størrelser og egner seg særlig godt til lavere lag ved opparbeidelse av gårdsplasser og tomt generelt. Den kan også brukes til drenering og opparbeidelse av vei, gårdsplass og parkering. Gjennomsnittsstørrelse  ca. 20 - 70 mm.

Hva er subbus?

Subbus består av både finstoff og singel. Finstoff er nærmest som mel og fungerer som ett bindemiddel. Derfor egner subbus seg svært godt til skogsbilvei. Subbus brukes også til parkeringsplass, gårdsplass og utfylling generelt.

Subbus kan du få med forskjellig størrelse på steinen. Skal du fylle ut mye, kan det lønne seg å bruke en grovere stein først.

Mange benytter subbus til avretting av gårsplassen før det legges duk og til slutt ett lag singel. Godt grunnarbeid er alltid viktig for å oppnå et godt resultat. Subbus finnes i flere «blandinger»; 0 - 20 mm, 0 - 32 mm og 0 - 63 mm.

Hva er stensand?

Stensand blir også ofte kalt stenmel. Den består av fint stenmel og fin knust stein. Stensand finnes med forskjellig størrelse på den knuste steinen. Det gjør at bruksområdet er stort. Den litt grovere typen fungerer som underlag til belegningsstein og kunstgress, da den er lett å avrette.

Andre bruksområder er utfylling, som topplag på skogsvei og som avretting av gårdsplassen før det siste laget med singel. Fin stensand kan brukes som jordforbedrer hvis den er veldig leirholdig.

Den fineste blandingen kan også brukes som kabelsand, altså når det skal graves og legges fiberkabler. Stensand inneholder nullstoff og sten, som betyr stenmel og sten blandet.

Ulike gjennomsnittsstørrelser: 0 - 4 mm og 0 - 8 mm.

Hva er «kult»?

Kult eller maskinkult er grovere stein som brukes til oppfylling. Kult gir et stødig og godt fundament for videre finish av av en tomt, et parkeringsområde eller vei.

Maskinkult inneholder ikke finstoff (stenmel).

Gjennomsnittsstørrelse ca. 80 - 170 mm.

Hva er sprengstein?

Sprengstein er den første steinen etter at det har blitt sprengt i berget i pukkverket. Den er ikke størrelsesspesifisert, men en grov stein som kan brukes til oppfylling av en tomt, et parkeringsområde eller vei..

Hva er knust stein, og hvordan målsetter jeg den?

Knust stein deler vi opp i størrelser etter de forskjellige knuseoperasjonene i pukkverket. Disse størrelsene egner seg da til forskjellige formål. Størrelsene oppgis i ca. millimeter-mål.

Hvordan defineres steinstørrelser?

Steinen er sortert i ulike størrelser. Vi angir gjennomsnittlig størrelse på steinen i millimeter, fra ca. minst til ca. størst. F. eks. singel 8-16, hvor 8 mm er ca. minst og 16 mm er ca. størst størrelse på steinen.