Ofte stilte spørsmål

Er stein en miljøvennlig ressurs?

Knust stein er en naturressurs som vi forvalter etter norsk lov, beste evne og ressursutnyttelse.

Skolt Miljøpark legger vekt på gjenbruk av masser.