Slik gjør du det

Drenering rundt bolig

Norges klima er i endring, og det er viktigere enn noen gang å drenere på en profesjonell måte. Det er viktig å lede overvann, regnvann og annen væske bort fra bolig eller andre bygg. Vann og fukt kan forårsake fukt-, mugg- og frostskader, så sikre dine verdier og unngå skader.

Det viktigste med en slik dreneringsjobb, er at det er gjort nøyaktig. Hvis ikke, blir det fort kostbart. Målet med drenering er å sørge for at vannet ledes vekk fra bygg. Samtidig ønsker du å hindre at vannet trekker inn i konstruksjonen. Det første som må på plass, er å etablere et stabilt fundament.

Grav opp rundt muren til 20 cm under sokkelen og rett av bunnen. Komprimer så med en hoppetusse for et perfekt underlag. Husveggene under terrenget må ha grunnmursplast eller annen fuktsikrende flate. Legg ned drensrør med fall ut fra grunnmuren. Drensrøret bør beskyttes med duk. Fyll deretter opp med drenerende pukk eller singel som ett frostsikkert lag. Vi anbefaler videre lesing hos Byggforsk. Eller ta kontakt med en dyktig fagmann.

Drenering av uteområdet

Et uteområde bør bygges opp av et lag med drenerende pukk. Parkeringsområder bør ligge høyere enn vegetasjonen, slik at grøftevannet får fritt avløp. Dersom vannet ikke ledes bort, kan regn- og smeltevann grave ut massene du har fylt opp, og gårdsplassen din synker.

Hvor mye grus trenger jeg?

Vi anbefaler ca. 5 cm tykt lag av singel som topplag i gårdsplassen. Under dette bør du ha ca. 10 cm drenerende pukk. I mellom disse legger du duk for å holde massene på plass og for å hindre at ugress gror. Benytt vår mengdekalkulator for å finne ut hvor mange kubikk og derigjennom hvor mange tonn du trenger. Den finner du når du velger produkt i nettbutikken. Hvis du legger et godt grunnlag, vil arbeidet holde i mange år - og vedlikeholdet består av litt etterfylling etter en stund.

Hvordan legge singel på gårdsplassen?

Hvis grunnen består av leire, så må du grave denne vekk og legge duk. Deretter fyller du på med pukk, f. eks. 20-63 mm. Jo tykkere lag med pukk man legger, desto mer solid blir gårdsplassen. Vi anbefaler alltid at man minimum fyller 60 cm.

Ved hard grunn kan man velge om det er nødvendig med pukk. På vanlig gårdsplass brukes 20-63 mm i ca. 30 cm tykkelse. Oppå pukken bør man legge et topplag med subbus 0-20 mm. På vanlig gårdsplass brukes 0-20 mm i ca. 10 cm tykkelse. Husk å komprimere lagene.

Legg deretter duk og et ca. 5 cm tykt lag med singel på toppen.

Slik legger du belegningsstein

Det er best å legge belegningssten i den minste singelen. Den drenerer og har god bæreevne. Med dette som riktig grunnlag, følger du ellers veiledningen fra din leverandør av belegningssten.

Prinsippet er som følger: For å få et godt resultat trenger du tid, nøyaktighet og et godt grunnarbeid.

Begynn med å merke opp arealet der steinen skal legges. Ved å spenne snorer mellom pinner festet i bakken, får du fine, rette kanter. For å unngå unødvendig kapping av stein, kan du prøvelegge en rad med steiner og justere arealet tilsvarende.

Etter at arealet er målt opp, er det bare å begynne å grave. Hvis området skal brukes til gangsti eller uteplass, behøver du ikke grave mer enn drøye 20 cm dypt.

Skal du derimot bruke plassen til innkjørsel, parkering eller annen bilkjøring, bør du grave omtrent dobbelt så dypt, altså 35-40 centimeter. Ikke glem å legge inn fall, slik at overflatevannet renner bort. Et par cm pr. meter. I tillegg bør du grave omtrent 30 cm bredere enn det ferdige arealet skal bli. Dette gir anledning til å lage en skikkelig kantavslutning.

Når det utgravde området så skal fylles opp igjen, begynner du med å legge fiberduk før du fyller opp med singel. Dette bærelaget skal så komprimeres med platevibrator eller trommel.

Sørg for at overflaten blir jevn og at du fremdeles har fall for overflatevann. Du må fylle på med nok grus til at det står igjen 3 centimeter til settelag pluss høyden på belegningssteinen fra det komprimerte bærelaget til overflaten av dekket.

Neste skritt er å legge sand til settelaget, som skal være 3 centimeter tykt. Bruk stensand 0-8 mm eller fin singel 1-5 mm. For å få riktig høyde, kan du bruke lirer og snorer. Dra av med et avrettingsbord og ikke glem å sjekke at fallet fremdeles er bevart. Husk å fyll igjen etter lirene når du tar dem bort.

Nå kan du endelig begynne å legge stein. Belegningsstenen skal legges på tvers av kjøreretningen. Bruk igjen snorene for å få riktig resultat, og pass på at du kontrollerer steinkanten med jevne mellomrom. Hvis du har behov for å foreta justeringer, kan et brekkjern være hendig å bruke.

Mellom steinene skal det være fuger på et par-tre millimeter. Når disse så fylles med fugesand, bidrar de til å holde steinen på plass, noe som sikrer mønsteret og hindrer kantavskalling. Sørg for at fugene er helt fulle av sand før du koster bort overflødig fugesand og komprimerer dekket i begge retninger. Etterfyll med fugesand. Det kan være nødvendig å etterfylle fugesanden også senere.