Korrekt anlagte drenering rundt grunnmuren er en god forsikring mot fremtidige fuktskader.

 

For å beskytte grunnmur og kjelleretasje mot skadelig fuktinntrenging, er det viktig å legge dreneringsrør og godt drenerende masser på riktig måte. Her er en anvisning av hvordan du kan gå frem.

Først er det den tunge jobben med å grave seg ned til den gamle og skadede dreneringen rundt huset. Her må det ryddes godt for å gi plass til den nye. Eventuelt eksisterende installasjoner fjernes. Nytt drensrør legges med fall slik at vann som fanges opp blir transportert vekk gjennom røret - ved hjelp av tyngdekraften, rett og slett. Optimalt fall er 1 cm pr. meter.

Underlag av pukk

Røret skal ligge på et underlag av 5 - 10 cm fin pukk, ca. størrelse 8/20 – 12/20. Det høyeste punktet skal være minimum 20 cm under gulvet på den andre siden av veggen. Pass på at du legger drensrørene med perforeringen opp.

Rundt disse legger du godt med singel og filterduk som hindrer inntrenging av finstoffer. Hvis røret blir utsatt for sand og smuss, vil rørene etter hvert bli tette, slik at den drenerende effekten reduseres.

Vær oppmerksom på at drensrørene skal lede vannet vekk fra bygningen, og flere steder vil det være pålegg om å lede vannet til kommunal kum for overvann. Slike detaljer kan du få hjelp til av fagfolk, eventuelt få nødvendig informasjon fra din kommune.

Drenerende pukk eller singel

Innerst mot veggen legges isolasjonsplater og fiberduk. Sintef Byggforsk anbefaler minimum 10 cm isolasjon utvendig. Deretter anlegger du ny knasteplast. Du kjenner den kanskje som knotteplast, en hard plastmatte med markante knotter. Legg plasten med disse knottene inn mot fiberduken. Dette gir lufting og leder fukt effektivt ned til dreneringssystemet.

Deretter fyller du opp med drenerende pukk eller singel. Dette må gjøres forsiktig så knasteplasten ikke skades.

Komprimering av massene

For å unngå setningsskader senere, kan det være en fordel å komprimere massene rundt drensledningen ved hjelp av en hoppetusse (platekomprimator). Hvis mulig, planeres terrenget med helning på minimum 1:50 ut fra grunnmuren i alle retninger. Tenk også på at vann fra taknedløp bør ledes vekk.

 

Lykke til!

Den fineste pukken brukes som drenering i blant annet grøfter, rundt drensrør, hus, garasjer og bak støttemurer. Pukk egner seg også til avretting før støping og bygging av gabioner. De mindre størrelsene kan du arbeide med for hånd. Den grovere pukken passer til oppfylling og bærelag.

Her er relevante produkter i nettbutikken

Pukk fin

Pukk fin

Drenerende pukk til drensrør, rundt bygninger og bak støttemurer. 8-20 til 12-20mm

208 kr/tonn
inkl. mva. + levering

Pukk

Pukk

Drenerende pukk til drensrør, rundt bygninger og bak støttemurer. Passer også godt under terrasse. 

296 kr/tonn
inkl. mva. + levering

Singel finkornet - strøsingel

Singel finkornet - strøsingel

Anvendelig singel til dreneringsprosjekter, og som strøsingel om vinteren.

329 kr/tonn
inkl. mva. + levering

Se alle produktene i nettbutikken ›