Skolt har støpesand og pussesand. Pussesand brukes også til sandkasser.

Sandprodukter produseres i dag hovedsakelig til betong, mørtel og asfalt. Både støpesanden og pussesanden er tatt ut fra sikting av morenemasse. Sand er drenerende og brukes og så til sandfiltergrøfter til minirenseanlegg. Noen benytter også støpesand til paddock da den er antiseptisk.

Inspirasjonsgalleri

Sandkassesand har samme kornstørrelse som pussesand og egner seg godt til bygging av sandslott!

Se våre sandprodukter i nettbutikken

Støpesand

Støpesand

Støpesand til sement.

380 kr/tonn
inkl. mva.

Pussesand

Pussesand

Pussesand til finere betongarbeider og pussing. Pussesand har vi tilgjengelig fra Skolt pukkverk i Moss og Vestby.

421 kr/tonn
inkl. mva.

Sandkasse-sand

Sandkasse-sand

Sandkassesand har samme kornstørrelse som pussesand og egner seg godt til bygging av sandslott! Sandkassesand har vi tilgjengelig fra Skolt pukkverk Moss og Vestby samt Skolt Miljøpark, Solli.

421 kr/tonn
inkl. mva.

Se alle sandproduktene i nettbutikken ›