Vårt samfunns-ansvar

En viktig del av å drive bærekraftig er å forstå og verdsette sin rolle i lokalsamfunnet. Det skal merkes at Skolt-konsernet er et lokalt selskap med lokale eiere. Som en del av vår kvalitetshåndbok vedlikeholder vi egne policyer for menneskerettigheter, HMS og ytre miljø og etikk. Vi har alltid vært engasjert i nærmiljøet og har i en årrekke gitt bidrag til organisasjoner og foreninger innen kultur, idrett og misjon.

Ansattes helse og sikkerhet har topp prioritet for Skolt. Vi har visjon om null ulykker på  arbeidsplassen.

Skolt Holding-konsernet respekterer og støtter grunnleggende menneskerettigheter.

Skolt skal handle slik at alle etiske hensyn blir ivaretatt. Vi følger gjeldende lover og regelverk.

 

 

Vi har startet Miljøfyrtårn-reisen

Vårt hovedkontor, Moss Pukkverk, ble i januar 2023 sertifisert som Miljøfyrtårn-bedrift. Våre tre øvrige pukkverk i Vestby, Råde og Sarpsborg skal suksessivt del-sertifiseres i løpet av første halvår 2023.

På nettsidene miljofyrtarn.no kan du se vår rapportering for 2021. Rapportering for 2022 kommer våren 2023.

Se vår miljørapportering for 2021

 

 

Sponsing

Her finner du retningslinjer og søknadsskjema for sponsormidler.

Les mer

 

 

Skolt gir tilbake

Her finner du noen tidligere og pågående sponsorater.

Les mer