Vårt samfunns-ansvar

En viktig del av å drive bærekraftig er å forstå og verdsette sin rolle i lokalsamfunnet. Det skal merkes at Skolt-konsernet er et lokalt selskap med lokale eiere. Som en del av vår kvalitetshåndbok vedlikeholder vi egne policyer for menneskerettigheter, HMS og ytre miljø og etikk. Vi har alltid vært engasjert i nærmiljøet og har i en årrekke gitt bidrag til organisasjoner og foreninger innen kultur, idrett og misjon.

Ansattes helse og sikkerhet har topp prioritet for Skolt. Vi har visjon om null ulykker på  arbeidsplassen.

Skolt Holding-konsernet respekterer og støtter grunnleggende menneskerettigheter.

Skolt skal handle slik at alle etiske hensyn blir ivaretatt. Vi følger gjeldende lover og regelverk.

Skolt Holding-konsernet ønsker å bidra til FNs bærekraftsmål.

Skolt  er avhengig av omverdenens tillit. Vår målsetting er å drive en sunn virksomhet, godt innenfor etiske rammer og lover.

 

 

 

 

Vi har startet Miljøfyrtårn-reisen

Både vårt hovedkontor Moss Pukkverk, og Råde Pukkverk er sertifisert som Miljøfyrtårn-bedrifter. Våre to øvrige pukkverk i Vestby og Sarpsborg skal suksessivt del-sertifiseres.

Se vår miljørapportering for Moss Pukkverk og vårt sertifikat

Se vår miljørapportering for Råde Pukkverk og vårt sertifikat

 

 

 

Sponsing

Her finner du retningslinjer og søknadsskjema for sponsormidler.

Les mer

 

 

Skolt gir tilbake

Her finner du noen tidligere og pågående sponsorater.

Les mer