Samfunnsrolle

Den norske bergindustrien er en næring som skaper store ringvirkninger. Hver ansatt i basisnæringen gir fire ansatte i infrastruktur. I tillegg kommer foredlingsindustrien innenfor naturstein, mineraler og bygg-og anleggsbransjen.

Vi snakker om en sysselsetting på 150.000 til 200.000 personer direkte eller indirekte knyttet til bergverksindustrien.

Legger vi til leverandørvirksomhet, transport og service, snakker vi om en virksomhet som skaper mange interessante verdikjeder. Bergindustrien er viktig for sysselsetting og skatteinntekter både lokalt og nasjonalt.

Hver nordmann bruker omlag 10 tonn pukk, grus og andre byggeråstoffer hvert år.