Selskapsstruktur

Skolt Pukkverk AS er en del av Skolt Holding-konsernet og en betydelig aktør i Østfold innenfor produksjon, salg og markedsføring av pukk til anleggsvirksomhet, betong- og asfaltproduksjon samt til forbruker.

Vestby Pukkverk, Moss Pukkverk, Råde Pukkverk og Sarpsborg Pukkverk er alle en del av Skolt Pukkverk AS. Sammen med søsterselskapet Skolt Miljøpark AS, utgjør disse selskapene Skolt Holding-konsernets forretningsområde Pukk og masser.