Pukkverkveien 5
1640 Råde

Vis i kart »

 

69 24 78 00

 

Mandag - fredag
07:00 - 15:30

Råde Pukkverk og Massedeponi

Råde Pukkverk leverer alle typer produkter tilknyttet pukkverksdrift slik som stensand, subbus, singel, pukk, maskinkult og bruddsten til vårt nærmiljø. Vi kan levere direkte til oppgitt adresse hvis ønskelig. I tillegg er Råde Pukkverk sertifisert som produsent og leverandør av knust fjell som tilslag til betongindustrien.

Råde Massedeponi – deponi for rene overskuddsmasser

Vi har ved vårt anlegg tillatelse til å ta imot følgende type masser:

Rene gravemasser: - Fraksjonen består av gravemasser som inneholder jord, stein, leire og silt som ikke overstiger normverdiene for forurenset masse. Det er typiske masser som oppstår fra graving i jomfruelig grunn (dvs. ikke oppfylte masser). I vår tillatelse kan massene ikke inneholde mer enn maks 10 % organisk materiale som stubber/røtter/kvist (dette kan leveres som egen fraksjon til Skolt Miljøpark, Solli).

Rene bløte masser: - Fraksjonen består av gravemasser som inneholder bløt leire og silt, med samme krav som for rene gravemasser.

Masser med uønskede arter: - Fraksjonen består av rene gravemasser med frøbank av uønskede arter. Dette er arter som ikke er naturlig i den norske fauna og som ikke skal spres. Den krever derfor minimum en meter overdekning av andre masser som skal sørge for at frøbanken ikke spres. Typiske slike masser kan være jord der det har voks lupiner, kjempebjørnekjeks, rynkerose osv. Utover det er det de samme kravene som rene gravemasser som gjelder.

Her finner du egenerklæringsskjema som må fylles ut i forkant av deponering.

Ytelseserklæringer

Ta kontakt i forkant med vår kvalitets- og HMS-sjef dersom du har behov for ytelseserklæringer i ett prosjekt, eller har spørsmål om dette.

Produktprisliste

Prislistene er gjeldende fra 1.3 2024