Garderveien 250
1540 Vestby

Vis i kart »

 

69 24 78 00

 

Mandag - fredag
07:00 - 15:30

Vestby Pukkverk

Vestby Pukkverk leverer alle typer produkter tilknyttet pukkverksdrift slik som stensand, subus, singel, pukk, maskinkult til vårt nærmiljø. Vi kan levere direkte til oppgitt adresse hvis ønskelig. 

Ytelseserklæringer

Tilslag til bruk i vei- og anleggsformål

Ta kontakt med vår kvalitets- og HMS-sjef dersom du har behov for andre ytelseserklæringer enn de ovenfor eller har spørsmål til disse.

Produktprisliste

Prislistene er gjeldende fra 1.3 2023