Jord

Miljøparkene resirkulerer kompost og rene gravemasser fra entreprenører i vårt distrikt. Dette blir det plantejord, harpet kompost og underlagsjord av.

Plantejord

Plantejord

Ferdigharpet plenjord (kompostjord). Jord har vi nå tilgjengelig fra Aasekjær Miljøpark i Halden og Sarpsborg Pukkverk.

240 kr/tonn
inkl. mva. + levering