Jord

Skolt Miljøpark resirkulerer kompost og rene gravemasser fra entreprenører i vårt distrikt. Dette blir det plantejord, harpet kompost og underlagsjord av.

Plantejord

Plantejord

Ferdigharpet plenjord (kompostjord). Jord har vi tilgjengelig fra Skolt Miljøpark, Solli.

226 kr/tonn
inkl. mva. + levering