Knust asfalt

Knust asfalt

Knust asfalt

Knust asfalt med tjærestoff som topplag på skogsvei, hyttevei og biloppstillingsplasser. Knust asfalt har vi nå ved Skolt Miljøpark, Solli.

186 kr/tonn
inkl. mva.