Knust asfalt

Gjenbruk av asfalt, ett miljøvennlig kvalitetsprodukt.

Knust asfalt

Knust asfalt

Knust asfalt med tjærestoff som topplag på skogsvei, hyttevei og biloppstillingsplasser. Knust asfalt har vi nå ved Vestby Pukkverk og Skolt Miljøpark, Solli

255 kr/tonn
inkl. mva. + levering