Pukk

Pukk er samfunnets byggestein i ordets rette forstand. Pukk brukes til drenering rundt bygninger, oppbygging av fundament og vei. Pukk er grovere enn singel.

Pukk

Pukk

Drenerende pukk til drensrør, rundt bygninger og bak støttemurer. Passer også godt under terrasse. 

296 kr/tonn
inkl. mva. + levering

Pukk grov

Pukk grov

Drenerende pukk til bærelag og oppfylling.

285 kr/tonn
inkl. mva. + levering

Pukk fin

Pukk fin

Drenerende pukk til drensrør, rundt bygninger og bak støttemurer. 8-20 til 12-20mm

208 kr/tonn
inkl. mva. + levering