Stensand

Stensand, finkornet knust stein med finstoff

Stensand ekstra fin

Stensand ekstra fin

Fin stensand er godt egnet som jordforbedrer. Den benyttes også til legging av kabler i bakken.

149 kr/tonn
inkl. mva. + levering

Stensand fin

Stensand fin

Fin stensand er velegnet som jordforbedrer og ved legging av kabler i bakken.

160 kr/tonn
inkl. mva. + levering

Stensand grov

Stensand grov

Finkornet knust sten, for underlag til belegningssten eller toppsjikt på hyttestien.

184 kr/tonn
inkl. mva. + levering