Subbus fin

Subbus kan brukes til reparasjon av grusveier og hytteveier og til oppretting av uteareal og gårdsplasser.

Pris pr tonn, frakt med tippbil kommer i tillegg 230 kr/tonn
inkl. mva. + levering
Pris pr sekk, frakt med kranbil kommer i tillegg 962 kr/sekk à ca 1 tonn
inkl. mva. + levering
Bruksområder Reparasjon av hytte/skogsbilveier, underlag til uteareal.
Størrelse, ca mm 0-22
Farge Fjellets farge varierer

Subbus er en blanding av singel og finstoff. Den egner seg derfor godt som fyllmasse med den egenskapen at den "pakker seg" godt. Subbus kan brukes til reparasjon av grusveier og hytteveier og til oppretting av uteareal og gårdsplasser. Subbus bør komprimeres, og ha ett underlag av drenerende pukk. Vi har finere og grovere Subbus.

Ønsker du å hente dette produktet med egen henger, betaler du litt mer enn vanlig tonnpris. Her finner du veiledning om hvordan du gjør det

På private veier med lite trafikk kan man stort sett fylle slaghull med subbus. På veier med mer trafikk og bratte stigninger kan det være en fordel med traktor og skrape eller veihøvel. Da kommer man lengre ned i veikroppen og får blandet opp massene på nytt. Deretter legges det på ca. 5 - 10 cm med subbus som komprimeres med egnet utstyr. Subbus egner seg også til avretting av vei og gårdsplass før f eks topplaget med singel.