Fin stensand til legging av kabler, som jordforbedrer eller som underlag til belegningsstein.

Stensand har mange bruksområder og går under mange navn, bl.a. stenmel og kabelsand. Stensand deles hos oss opp i tre grovhetstyper. De fineste 0-2 og 0-4 mm benyttes gjerne til kabelganger og som jordforbedring. Den groveste brukes ofte under belegningssten. Stensand 0-8 egner seg godt som toppdekke på naturstier.

Inspirasjonsgalleri

Stensand kan blandes med leirholdig jord for "å skape luft". Skal du legge kabler, kan du fylle de fineste stensand typene rett mot kabelen. Du bør unngå grovere stensand til kabellegging.

Se våre stendsandprodukter i nettbutikken

Stensand ekstra fin

Stensand ekstra fin

Fin stensand er godt egnet som jordforbedrer. Den benyttes også til legging av kabler i bakken.

149 kr/tonn
inkl. mva. + levering

Stensand fin

Stensand fin

Fin stensand er velegnet som jordforbedrer og ved legging av kabler i bakken.

160 kr/tonn
inkl. mva. + levering

Stensand grov

Stensand grov

Finkornet knust sten, for underlag til belegningssten eller toppsjikt på hyttestien.

184 kr/tonn
inkl. mva. + levering

Se alle stensandproduktene i nettbutikken ›